Condicions de reserva dels apartaments Galdana Gardens Menorca

La tramitació d'una reserva a través d'aquesta pàgina web implica l'expressa acceptació per part del client de totes i cada una de les condicions generals que es consideren part integrant de la reserva i es completen amb la legislació específica aplicable.

Reserves

Com a confirmació de reserva se sol·licita el pagament anticipat d'un 30% de l'import total de la reserva. L'import és reemborsable si es compleixen les condicions de cancel·lació.

La resta del pagament s'haurà d'efectuar al començament de la prestació del servei, considerant-se en cas contrari la reserva como anul·lada, segons les condicions detallades en l'apartat d'anul·lacions.

La transacció s'efectuarà sempre en euros.

Responsabilitat del client.

El cliente és plena i exclusivament responsable de l'exactitut de totes les dades que fa constar a la reserva. En cas d'incorrecció, podria provocar l'anul·lació de la reserva.

Anul·laciones i modificacions

En tot moment el client pot desistir o modificar els serveis sol·licitats o contractats i té dret a la devolució de la quantiat que hagués abonat del dipòsit previst anteriorment, però haurà d'indemnitzar a l'establiment turístic reservat pels conceptes que a continuació es descriuen:

  • Més d'1 mes abans de la data d'arribada : devolució del dipòsit.
  • Entre 1 mes i 7 dies abans de l'arribada : devolució del 50% del dipòsit.
  • Entre 7 dies i NO-SHOW : no es retornarà el dipòsit.
  • Per sortida anticipada: 50% dels dies restants fins la sortida.
  • L'hotel retornarà el dipòsit per transferència i cobrarà 5€ en concepte de despeses de gestió.
  • La modificació de data d'una reserva ja confirmada estarà subjecte a la disponibilitat de places. Qualsevol canvi o cancel·lació haurà de realitzar-se per escrit, adreçant-la al nostre e-mail: reservas@galdanagardens.com